Vergadering van 22/1/18 in de Vienna

1. Aanwezigheid

Het is jammer te moeten opmerken dat er zo weinig aanwezigen zijn op onze vergaderingen. Als we als wijk naar buiten willen komen, dan is er toch wel een minimum aan engagement nodig van de handelaars van de wijk. Wij hopen dat we op de volgende vergadering  meer collega’s mogen begroeten.

2. Nieuwjaarsreceptie

Zondag 28/1 vindt onze Nieuwjaarsreceptie plaats en dit van 14u-17u in Bistro Vienna. Deze zal alvast een schot in de roos zijn! Intussen zijn er reeds meer dan 100 mensen ingeschreven! Dit kunnen we alleen maar toejuichen.

1 cava en een hapje zijn in de prijs inbegrepen.

Van GD&A Advocaten bieden iedereen nog een extra glaasje aan! Alvast bedankt hiervoor!!

De mensen kunnen steeds extra drank bestellen. Hiervoor wordt een lijstje voorzien met de te verkrijgen drank (pils, Duvel, cola (zero), spa, water en wijn). Ook dit zal aan democratische prijzen zijn.

Er wordt een scherm voorzien waar alle deelnemende handelaars op worden vermeld.

!! Heeft er nog iemand een projector die we kunnen gebruiken? Ik heb geïnformeerd bij stad Lokeren en dit is enkel voor verenigingen!!

Naar volgend jaar toe gaan we de uitnodiging wel iets aanpassen zodat mensen een inschrijvingsstrookje kunnen afscheuren en dat ze het origineel met de datum/uur nog op hun prikbord kunnen hangen

Taakverdeling tijdens de receptie:

 • Opbouw van tent: Dirk en Jan ->11u
 • Hoge buffettafels: Bernard en Sandy
 • Ontvangst: Conny en Bernard
 • Kassa: Manon en Thomas
 • Glaasje aanbieden bij Binnenkomst: Sandy
 • Afruimen: Tanja
 • Cava bijschenken (extra glas GD&A) : Nancy
 • Afwas: Jan
 • Keuken: Marleen
 • Bar: Sandy
 • Afrekenen: Conny (extra drank)
 • Speech: Dirk (mensen verwelkomen, bedanken GD&A, vermelden FB actie)
 • Dia’s met logo’s voor scherm maken: Dirk?

3. Herstructurering Stationswijk

Via Bernard en Chris (middenstandsraad) is er gevraagd om onze bezwaren/opmerkingen mee te geven wat betreft het herstructureringsplan dat momenteel op tafel ligt.

Enkele opmerkingen die reeds werden gegeven zijn:

 • Busstation behouden op de huidige locatie:
 • Mensen die in gebouw tegenover dit busstation zijn gaan wonen waren hiervan op de hoogte en hebben ervoor gekozen om daar te wonen
 • De alternatieve locatie (parking Stationsplein) ligt tegenover beschermde gevel.
 • Stationstraat Fietsstraat?
 • Rechter parkeerstrook verwijderen + fietsers rechts in beide richtingen
 • Auto’s links rijden en parkeren.
 • Visuele barrière tussen fietsers en auto’s

Op deze manier is er een veilig gebruik van alle weggebruikers in de Stationstraat.

 • Doorgang naar de Gaststraat via de N70/brandweer
 • Wat met het Stationsplein? Verkeersvrijj? Verkeersluw? -> Zeer nefast voor onze handelszaken daar. Graag meer info.
 • Stationsplein: Parkeerbeleid aanpassen naar max 2u (30’ gratis) -> pendelaars kunnen naar de parkeertoren achteraan
 • Mobiliteit: Het verkeer slibt elke dag dicht op de as Stationsplein-Stationstraat- Markt en dit owv volgende factoren:
 •  Start/einde school
 • Pendelaars station

Wij maken ons terecht zorgen om de evolutie hierin als de nieuwe appartementsblokken er zullen zijn… Meer bewoning, dus meer auto’s en verkeer… en dit op een as die reeds vollédig verzadigd is! Oplossingen hierin zijn:

 • Openbaar vervoer herorganiseren rond het centrum van Lokeren: parkeren buiten de stadskern en via pendels naar het centrum. Hierdoor wordt de stationsomgeving ontlast.
 • Meer aansluitingen/ontsluitingen openbaar vervoer van en naar de buitenwijken/station zodat minder mensen de auto hoeven te nemen.

4. Kerstshopping

Dit was een onverdeeld succes. 1 van de oorzaken hiervan is dat niet iedereen meedeed en dat er een slechte voorbereiding was. Naar de editie van 2018 toe, zal er een aparte werkgroep worden georganiseerd die dit in handen neemt. Collega’s die zich hiervoor geroepen voelen, mogen dit ASAP laten weten.

Voorstellen hieromtrent zijn reeds:

 • Systeem van stempels + goodiebag in de laatste winkel/zaak

Warme oproep naar alle handelaars om hieraan deel te nemen, enkel dan kan het een succes zijn! ?

5. Varia

 • Logo + verpakking: De ontwikkeling van het logo zou op +/- 200€ komen, wat wij vrij duur vinden. Is er effectief een noodzaak aan een apart logo + verpakking? Graag jullie mening.
 • Kerstbomen: Er zijn enorm veel vragen omtrent de prijsafspraak van de geleverde kerstbomen. Deze waren duurder dan initieel  afgesproken. Naar volgend jaar toe worden er verschillende leveranciers gecontacteerd en wordt de meest gunstige weerhouden.
 • Betaling Website: Er zijn jammer genoeg nog steeds handelaars/collega’s die de luttele som van 5€ Niet betaald hebben. Gelieve dit asap te regelen met Dirk. Handelaars die eind januari niet betaald hebben, zullen van de website verwijderd worden.

Einde meeting om 21u.

Verslag: Sandy van NellaMano